Úrazové pojištění

 

V životě každého z nás nastává riziko úrazu. V každém ročních období a na každém kroku, při práci, sportu, cestování, při dopravních nehodách i doma. Úrazy mohou způsobit změnu v životě každého z nás i našich blízkých. Nejen, že mohou být velmi nepříjemné a bolestivé, ale mohou nás omezit i na několik měsíců, což pro nás znamená finanční zátěž.
 

Máte zájem o srovnání nejlepších životních či úrazových pojištění na české trhu?


Kvalitní srovnání životního pojištění lze vytvořit po prvotní konzultaci, kde zjistíme vaše potřeby, připravíme pro vás nejlepší srovnání životního pojištění a vybereme to nejvhodnější právě pro vás. Domluvte si nezávaznou schůzku s odborníkem!

 

Srovnání životního pojištění


 

Úrazové pojištění přináší do života každého člověka příjemný pocit jistotya bezpečí.

 

V životě je důležité zřídit si úrazové pojištění, které nám pomůže předejít velkým finančním ztrátám. Úraz nemusí být způsoben naší vinou, ale může nás natolik ovlivnit, že zpomalí naše životní tempo.


Úrazové pojištění si lze sjednat jednotlivě nebo jako připojištění k životnímu pojištění. Rozsah pojistných rizik i míru pojistného si každý člověk určuje sám.
 

Úrazové pojištění je pro každého!


Dospělí a pracující lidé nejsou v žádném případě jedinou skupinou, pro kterou je úrazové pojištění možné sjednat.
Úrazové pojištění zahrnuje jak pojištění pro dospělé, tak pro děti a rodiny i úrazové  pojištění zaměstnanců.

Pojištění se plně přizpůsobí veškerým vašim potřebám a možnostem a navíc platí 24 hodin denně a to po celém světě. Chrání vás tak na každém vašem kroku, ať jste kdykoliv kdekoliv.

Vyplacená pojistka nám pak může pomoci k získání kvalitnější zdravotní péče nebo např. zútulnění domácího prostředí.
 

Společné rodinné pojištění?

 

Různé druhy pojišťoven nabízí specializované programy, ve kterých na základě jedné smlouvy můžeme pojistit celou rodinu. Taková smlouva pak vyjde podstatně levněji, než kdybyste ji uzavírali pro každého zvlášť.

Kromě jednotlivců a celých rodin tato forma pojištění nachází své uplatnění také v případě skupinového pojištění např., výjezdy škol nebo různých sportovních oddílů.

 

Sjednaní životního ppojiště
 

Úrazové pojištění zaměstnanců


Zaměstnavatel nese odpovědnost za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Úrazové pojištění zaměstnanců by mělo motivovat každého zaměstnavatele k vytvoření co nejlepších podmínek pro bezpečnou práci zaměstnanců.

Jestliže dojde k pracovnímu úrazu, dostávají poškození zaměstnanci pojistné plnění od pojišťoven prostřednictvím svých zaměstnavatelů. Každý zaměstnanec je odškodněn za újmu, která mu vznikla pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

 

Jaký je výběr úrazových pojištění?


•    úrazové pojištění dospělých a dětí
•    dlouhodobé úrazové pojištění  za běžné pojistné
•    dlouhodobé pojištění za návratný vklad  nebo krátkodobé úrazové pojištění
•    úrazové pojištění k
životnímu pojištění
•    úrazové pojištění osob dopravovaných motorovými vozidly

 

 Co úrazové pojištění zahrnuje?

 • Pojištění pro případ smrti úrazem -  zavázání vyplacení dané osobě finanční částku ve sjednané výši.
   
 • Pojištění pro případ trvalé invalidity - daný pojištěný získává sumu podle rozsahu poškození.
   
 • Denní odškodné - zavazuje vyplácení ujednané částky, která bude v souladu s dobou léčení úrazu.
   
 • Nemocniční odškodné - zavazuje vyplacení ujednané částky za každý den hospitalizace v nemocnici následkem úrazu.
   
   

Sjednaní životního ppojiště

 

Úrazové pojištění a invalidita


Invalidita znamená ztrátu nebo snížení pracovní neschopnosti. Vzniká v důsledku vážného onemocnění nebo úrazu. Mnoho lidí se často stává invalidnímmii v důsledku ošklivé havárie, zejména dopravních nehod. Avšak i proti invaliditě se můžete předem pojistit a zajistit si tak alespoň částečnou finanční výpomoc.

 

Úrazové pojištění a trvalé následky úrazu


O plnění pro trvalé následky musí pojištěný zažádat, a to většinou po uplynutí určité lhůty ode dne, kdy byl úraz způsoben. Hodnotí se zdravotní stav při uznávání trvalých následků (po dvou, třech letech), nehodnotí se stav bezprostředně po úraze na to je určeno pojištění tělesného poškození způsobené úrazem.

Na základě posouzení zdravotního stavu lékařem jsou pojištěnému uznána určitá procenta trvalých následků, podle nichž vyplatí pojišťovna pojistné. Každá pojišťovna má svého lékaře, který úraz hodnotí.
 

Rozdíl mezi úrazovým a cestovním pojištěním


Nejzásadnějším rozdílem mezi úrazovým životním pojištěním a cestovním pojištěním je skutečnost, že z cestovního pojištění se hradí navíc léčebné výlohy. Zatímco úrazové pojištění slouží pouze ke krytí úrazů.

 

Chcete zaslat dotaz na životní pojištění

 

Chcete se dozvědět více o úrazovém pojištění?


Chcete-li se dozvědět více o úrazovém pojištění, využijte zdarma našich služeb a domluvte si schůzku se specialistou na úrazové pojištění, který přesně vám na míru sestaví finanční plán pro úrazové pojištění a navrhne nejvhodnější řešení jak vám pomoci. 


TOPlist