Pojištění odpovědnosti občanů


Pojištění odpovědnosti občanů je pojištění, ze kterého má pojištěný subjekt právo, aby za něj pojišťovna uhradila škodu, kterou způsobil jinému subjektu na zdraví, životě nebo majetku.

Pojištění odpovědnosti občanů kryje škody způsobené činností v běžném občanském životě, škody z vlastnictví, držby, nájmu nebo správy nemovitosti, z vlastnictví budovy nebo jiné stavby.
 

Pojištění odpovědnosti občanů slouží k pokrytí škod, které vznikly činností pojištěného určité třetí osobě.

 

Pojištění odpovědnosti za škody může být sjednáváno samostatně nebo formou připojištění například k pojištění domácnosti.
 

Sjednaní životního ppojiště

 

Hlavní druhy pojištění odpovědnosti občanů

  • odpovědnost za škodu, kterou způsobil zaměstnancem svému zaměstnavateli,
  • odpovědnost za škodu, která vznikla v běžném občanském životě.
     

Odpovědnost za škodu svému zaměstnavateli

 

Pojištění odpovědnosti za veškré škody, které vznikly při výkonu vašeho povolání, se obecně týká škod zaviněných při plnění úkolů v pracovněprávním nebo služebním vztahu. Za tyto škody odpovídá zaměstnanec podle ustanovení zákoníku práce.


Zejména se jedná se o porušení pracovních povinností, které vyplývají pro zaměstnance ze zákona, z právních předpisů, z pracovní smlouvy, z pracovního řádu apod.
 

Další pojistnou ochranou jsou škody pojištěného na movitých věcech svěřených nebo užívaných k výkonu práce s výjimkou škod způsobených zanedbáním předepsané obsluhy a údržby. Každý zaměstnanec tedy ručí za škody způsobené neúmyslně při výkonu svého povolání nebo v přímé souvislosti s ním na zdraví, usmrcením, oškozením nebo zničením věcí a to v podobě finanční škody.

Odpovědnost za škodu vzniklou v běžném občanském životě


Pojištění odpovědnosti za škodu, která vznikla v běžném občanském životě, se týká škod způsobených na zdraví člověka, věcech či jiných škod, jež vzniknou na území České republiky a v některých případech i na území Evropské unie.
 

    Škody vzniklé členy vaší domácnosti


Pojištění odpovědnosti se vztahuje také na škody, které způsobíte vy nebo členové vaší domácnosti třetí osobě, např. při provozu domácnosti, zábavě nebo rekreačním sportu (pojištění zahrnuje i odpovědnost za škodu způsobenou vaším domácím zvířetem).

Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje se i na pomocníky v domácnosti a osoby, jimž bylo svěřeno opatrování bytu nebo domácího zvířete.
 

Chcete zaslat dotaz na životní pojištění

 

Chcete se dozvědět více o pojištění odpovědnosti občanů?


Chcete-li se dozvědět více o pojištění odpovědnosti občanů, využijte zdarma našich služeb a domluvte si schůzku se specialistou na pojištění, který přesně vám na míru sestaví finanční plán pro pojištění a navrhne nejvhodnější řešení, jak vám pomoci.

 

 


TOPlist