Pojištění nemovitostí a majetku

 

Máte špatné zkušenosti se zloději, vandaly, požárem, nabouraným autem či ztrátou vašich osobních věcí? Nebo naštěstí takové zkušenosti nemáte, ale chtěli by jste se proti nim do budoucna zabezpečit?
 

Pojištěním nemovitostí můžete předejít možným ztrátám!


Základním cílem pojištění je ochrana našeho majetku proti následkům nepředvídatelných událostí. Pojištění nemovitostí vám poskytne v případě škody finanční náhradu. Může se jednat o škodu následkem živelné události, krádeže nebo loupeže.

 

Pojištění nemovitostí zahrnuje:

 • pojištění domů a okolních objektů,
 • pojištění domácností,
 • pojištění rekreačních objektů,
 • pojištění bytové a nebytové jednotky.

   

Sjednaní životního ppojiště

 

Pojištěním nemovitosti vzniká možnost pojištění hlavního předmětu a také možnost pojištění vedlejšího předmětu.

 

Hlavním předmětem rozumíme např. budovu, byt, garáž nebo domácnost.
 

Vedlejším předmětem rozumíme např. vedlejší stavbu, garáž, bazén, čistírnu odpadních vod, studnu, oplocení, komunikace, elektromotory s příkonem nad 3kW, stroje, strojní a elektronická zařízení, vozík pro tělesně postižené, dražší věci, jízdní kola,věci pro podnikatelskou činnost i zvířata.


Pojištění nám tedy umožňuje pojistit  nejen nemovitosti ale i majetek movitý (automobily).

 

Jaké mohou být typy pojištění nemovitostí?


Pojištění nemovitostí můžeme rozdělit na:

 1. hlavní pojištění nemovitostí, které se dále dělí na:
  • základní - obsahuje pojištění proti požáru, výbuchu, úderu blesku, pádu letadla, vichřici, krupobití, zemětřesení a základní asistenční služby,
  • standardní pojištění nemovitostí - je základní pojištění + pád stromů nebo stožárů, váha sněhu nebo námraza, vodovodní škoda, nadzvuková vlna, sesuv půdy a lavin, kouř
  • nadstandardní pojištění nemovitostí - znamená standardní pojištění + náraz vozidla, zkrat nebo přepětí na elektromotorech
 2. doplňková pojištění nemovitostí - sjednávají se k vybranému typu hlavního pojištění a opět se liší podle předmětu pojištění (nejčastěji je to pojištění nemovitosti proti záplavě či vandalismu).

 

Rozdíl mezi pojištěním domácnosti a pojištěním nemovitosti?


Tyto dva typy pojištění je nutné odlišovat, neboť zejména u pojištění bytů často dochází k jejich záměně.
 

      Pojištění domácnosti se vztahuje pouze na věci náležející k domácnosti.
 

Pomůže vám chránit zařízení domácnosti, příslušenství bytu a vaše vlastní a osobní věci, jako je např. nábytek, elektronika, cennosti, audiovizuální technika apod. Pojištění domácnosti se tedy vztahuje na věcné škody na věcech, které jsou součástí bytu, pokud jsou věci uvedeny v pojistných podmínkách pojišťovny.
 

Většinou se pojištění domácnosti týká dvou skupin pojistných rizik:

 • riziko krádeže věcí v dané pojištěné domácnosti, popř. v dalších jejích nebytových prostorách, a možné riziko vzniklé vloupáním,
 • riziko živelné pohromy, což znamená poškození nebo úplné zničení pojištěných věcí následkem požáru, výbuchu plynu, zemětřesení, povodní a záplav, pádu stromu apod.
   

     Naopak pojištění nemovitosti se vztahuje pouze na pojištěný dům nebo stavbu, nikoli na věci
     uvnitř bud
ovy.


Pojištění nemovitostí je určeno k zabezpečení nemovitostí, které jsou určeny k bydlení a to proti živelné pohromě, krádeži a před ostatními riziky. Pojištění nemovitostí se však nevztahuje na věci, které tato stavba uvnitř obsahuje.

 

Chcete zaslat dotaz na životní pojištění

 

Chcete se dozvědět více o pojištění majetku?


Chcete-li se dozvědět více o pojištění majetku, využijte zdarma našich služeb a domluvte si schůzku se specialistou na pojištění, který přesně vám na míru sestaví finanční plán pro pojištění a navrhne nejvhodnější řešení jak vám pomoci.

 

 


TOPlist