Pojištění majetku firem a podnikatelů


Jaké pojištění majetku firem a podnikatelů zvolit pro zabezpečení chodu firmy? Jak snáze unést zodpovědnost za firemní majetek, jak docílit hladkého průběhu vašeho podnikání?
 

Pojištění majetku firem a podnikatelů je velicevýhodnou ochranou proti rizikům spojených s podnikáním malých i velkých společností.


Podnikání bohužel s sebou přináší celou řadu rizik. S rizikem podnikatelským jsou tu i rizika, kterým sice nelze zabránit, ale vhodnou volbou pojištění jsou eliminovány jejich ekonomické následky.


Pojištění majetku firem a podnikatelů vám pomáhá zmírnit finanční následky vzniku nepředvídatelných událostí a vy se i nadále můžete libovolně věnovat rozvoji svého podnikání.
 

Co je při uzavírání pojištění firem a podnikatelů důležité?

 • Při uzavírání pojištění majetku firem je nutné zvolit  individuální a profesionální přístup.
 • Je nutné před uzavřením pojištění posoudit celou řadu okolností, jakými jsou např. velikost firmy, odvětví (služby, výroba), počet zaměstnanců, způsob distribuce produktů apod.

  Sjednaní životního ppojiště

    

Před jakými riziky se firmy chrání?

 • Základní rizika
  • výbuch, úder blesku, požár, pád letadla
 • Přírodní katastrofy a živelní pohromy
  • povodeň a záplava, vichřice, krupobití, zemětřešení, tíha sněhu nebo námraza, pád stromů, stožárů a dalších předmětů, pokles a sesuv půdy apod.
 • Nehody
  • únik vody z vodovodních či technických zařízení, zpětný výstup vody z kanalizace, náraz dopravního prostředku apod.
 • Odcizení
  • krádež, loupež  
 • Vandalismus
   

Druhy pojištění majetku firem a podnikatelů 

 • Věci movité a nemovité
  • Toto pojištění se vztahuje na případy poškození nebo zničení pojištěného majetku pojistnou událostí (např. požár, úder blesku, zápalava, vichřice, pád stromů, náraz vozidla, krádež, vandalismus apod), která nastane nečekaně a není v pojistných podmínkách vyloučena.
 • Elektronika a stroje
  • Toto pojištění patří mezi technické druhy pojištění. Je sjednáváno pro případ poškození nebo zničení pojištěného elektronického zařízení nebo stroje jakoukoliv pojistnou událostí, která nastane nečekaně. (PC, zálohovací zdroje, servery, atd.) a běžné kancelářské techniky (faxy, kopírky, atd.).
 • Vozidla
  • Motorová vozidla, ať již vlastní nebo pořízená formou finančního leasingu mohou být ohrožována častými škodami. Proto jsou považovány za důležitou součást pojistných programů.
 • Skla
  • Pojistnou událostí  rozumíme rozbití skla v důsledku nahodilé nepředvídatelné události. Pojištění  se vztahuje na  poškození nebo zničení, při kterém zasazené nebo osazené sklo bylo rozbito, prasklo nebo bylo poškozeno tak, že je nezbytná jeho výměna.
 • Přeprava
  • Pojištění je určeno obchodním společnostem, výrobcům, prodávajícím či kupujícím, pokud nesou riziko možné neúmyslné ztráty nebo poškození vlastního zboží během přepravy.

 

Chcete zaslat dotaz na životní pojištění

 

Chcete se dozvědět více o pojištění majetku firem a podnikatelů?


Chcete-li se dozvědět více o pojištění majetku firem a podnikatelů, využijte zdarma našich služeb a domluvte si schůzku se specialistou na pojištění, který přesně vám na míru sestaví finanční plán pro pojištění a navrhne nejvhodnější řešení, jak vám pomoci.

 

 


TOPlist